SAMIN

شرکت فناوری رایانت به شماره ثبت 5852 با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه آموزش های الکترونیکی توانسته با ارائه محصولات و خدمات آموزشی خود در سطح کشور گامهای موثری را در مسیر رشد و توسعه بردارد. این مجموعه از سال 85 در زمینه آموزشهای الکترونیکی فعالیت نموده و ضمن کسب تجارب ارزشمند محصولات و خدمات آموزشی متنوع را در حوزه های ضمن خدمت کارکنان، آموزش های عمومی و تخصصی در حوزهای فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی تولید و به بازار هدف ارائه نموده است. در حال حاضر این شرکت با فعالیت تخصصی در حوزه آموزش مجازی، سعی دارد ضمن تحقیق، مطالعه در حوزه رویکردهای آموزشی و یادگیری با هدف افزایش بهره وری آموزشی، محصولات و خدمات آموزشی خود را تولید و در اختیار مشتریان قرار دهد.
سمین